fr_FRus

Wie zijn wij

Wat is een otorhinolaryngoloog?

 Otolaryngologen zijn artsen opgeleid in de medische en chirurgische behandeling en behandeling van patiënten met ziekten en aandoeningen van de  neus, keel en oren  (NKO) en verwante structuren van het hoofd en de nek.

KNO is hun medisch specialisme (oto = oor, rhino = neus, laryngo = strottenhoofd).
Zij worden algemeen aangeduid als “NKO” artsen.

Wat behandelen  NKO artsen ?

Neus Keel en Oor artsen diagnosticeren en verzorgen ziekten van de oren, neus, sinussen, stem en larynx, mond en keel, alsook structuren van de nek en het aangezicht.

De oren

Gehoorverlies treft één op de tien Europeanen. De uitzonderlijke bekwaamheid van otorhinolaryngologen is de behandeling van oor aandoeningen. Ze worden opgeleid in zowel de medische en chirurgische behandeling van gehoorverlies, oorontstekingen, evenwichtsstoornissen, oor geluid (tinnitus), en sommige faciale zenuwaandoeningen. ORL’s  verzorgen ook aangeboren  aandoeningen van buiten- en binnenoor.

 

De neus
Verzorging
van de neusholten en sinussen is een van de belangrijkste vaardigheden van otorhinolaryngologen.
Problemen in de neus-gebied omvatten allergieën, reukaandoeningen, poliepen, en/of  nasale obstructie te wijten aan een scheef tussenschot (of septum).

De keel
in dit  cruciaal gebied vinden we de communicatie  (spraak en zang) en het slikken (het eten) . NKO artsen zijn  deskundigen in het omgaan met ziekten van de keel, strottenhoofd (stem), en de bovenste spijsverteringskanaal of slokdarm, waaronder spraak- en slikproblemen.

Het hoofd en de nek
Dit deel van het lichaam bevat de belangrijkste functies van het zicht, reuk, gehoor, en het uiterlijk van het aangezicht.
In het hoofd-halsgebied, worden NKO’s opgeleid om infecties, goedaardige en kwaadaardige (kanker) tumoren, gezichts traumata en misvormingen van het aangezicht te behandelen. Zij voeren zowel cosmetische als  plastische en sommige ook reconstructieve chirurgie uit  van het gelaat.

Hoe zijn oor, neus en keel specialisten opgeleid?

Neus keel en oor artsen  zijn klaar om hun beroep uit te oefenen na  12  jaar studies voltooid te hebben van de universiteit , met een  post-graduaat  . Om erkend te worden als NKO in België, moet de aanvrager eerst een Bachelor voltooien  (drie jaar), gevolgd door een Master   (vier jaar), en ten minste vijf jaar van een speciale opleiding in de Neus Keel en Oorziekten.
Bovendien hebben sommige NKO artsen een één- of tweejarige verdergaande opleiding gevolgd  in een van de acht subspecialiteiten.

Deze subspecialiteiten  zijn de allergieën, faicale plastische en reconstructieve chirurgie, hoofd en nek, laryngologie (keel), otologie / neurotologie (oren, evenwicht en tinnitus), pediatrische KNO (kinderen), rhinologie (neus), en slaapstoornissen. Sommige NKO artsen  beperken hun werkwijze tot één van deze acht gebieden.

Wat zijn de zeven gebieden van expertise op het gebied van KNO?

1. Allergie: de behandeling met medicatie, immunotherapie (desensibilisatie) en / of het vermijden van pollen, stof, schimmel, voedsel en andere gevoeligheden die het oor, neus en keel gebied kunnen aantasten.
Behandelen van  hooikoorts, seizoensgebonden en rhinitis, chronische sinusitis, laryngitis, keelpijn, otitis media, duizeligheid

2. Faciale Plastische en Reconstructieve Chirurgie: cosmetica, functionele en reconstructieve chirurgische behandeling van afwijkingen van het aangezicht , keel, nek en oor.
Het behandelen van : afgeweken septum, neuscorrectie (neus), face lift, gespleten gehemelte, hangende oogleden, haaruitval en andere oormisvormingen.

3. Hoofd en hals: kanker en goedaardige tumoren in het hoofd-halsgebied (neus / sinussen, mond, keel, strottenhoofd en de bovenste slokdarm), met inbegrip van de schildklier en bijschildklier.
Het behandelen van : gezwel in de hals of de schildklier, kanker van het strottenhoofd.

4.Laryngologie: aandoeningen van de keel, waaronder spraak- en slikproblemen.
Het behandelen van: keelpijn, heesheid, slikstoornissen, gastro-oesofageale reflux (GERD), infecties en tumoren.

5.Otologie / neurotologie : ziekten van het oor, met inbegrip van traumata (kwetsuren), infectie, goedaardige tumoren, evenals aandoeningen op de zenuwtrajecten die gehoor en evenwicht beinvloeden.
Het behandelen van : oorontstekingen,  zwemmer otitis, gehoorverlies; pijn aan het oor, het aangezicht, of pijn in de nek; duizeligheid, oorsuizen (tinnitus).

6. Kinder NKO (pediatrische NKO): ziekten bij kinderen met speciale KNO-problemen, waaronder aangeboren afwijkingen van het hoofd en de nek of een vertraging in de  ontwikkeling.
Het behandelen van : middenoorsonstekingen (otitis media), amandelen en adenoïde woekeringen (“poliepen”) infecties, luchtwegen problemen, astma en allergie , sinusproblemen en halstumoren.

7.Rhinologie: aandoeningen van de neus en bijholten.
Het behandelen van  sinusaandoeningen, neusbloedingen, verstopte neus, verlies van de reukzin, poliepen, tumoren.

Waarom zou ik  een KNO-arts raadplegen?

Deze specialisten verschillen van veel artsen in de zin dat ze worden opgeleid in zowel de geneeskunde als de heelkunde (chirurgie). ORL’s  moeten patiënten niet verwijzen naar andere artsen als neus, keel en oor, of het hoofd / hals chirurgie nodig is en kunnen daarom de meest passende zorg  bieden voor elke individuele patiënt.
Otorhinolaryngologen zijn de meest geschikte artsen om aandoeningen aan de oren, neus, keel te behandelen, en verwante structuren van het hoofd en de nek.